Kennisseminars Functiebehoud

Op 1 mei 2018 verscheen de NPR 2576: 2018, Functiebehoud bij brand – Richtlijn voor transmissiewegen.

Tijd om u in een halve dag te laten informeren over de impact van de richtlijn op uw werk!

 

Wegens succes en vraag uit de markt wordt de sessie op 16 april 2019 herhaald.

Inschrijven kan onderaan deze pagina. 

 

Cable Masters, Honeywell, Siemens en VdS Nederland organiseren seminars, om de kennis over de impact van de nieuwe regels op functiebehoud te delen. Er wordt aandacht besteed aan de bovenliggende normen.
De initiatiefnemers hebben als doel met de deelnemers de ervaringen te delen, verbinding te leggen en concrete vragen op te halen. De deelnemers ontvingen een deelnamecertificaat.

 

Doelgroep

Installateurs, opdrachtgevers, adviseurs, inspecteurs, branddetectiebedrijven, bouwplantoetsers, beleidsmedewerkers, architecten, brandweer, verzekeraars etc.

 

 

Programma  

 

12.00 Ontvangst met lunch  
13.00

Opening en inleiding 

 

Ruim 35 jaar werkzaam in de brandveiligheid, manager bij Siemens en lid van het algemeen bestuur portefeuille Brand van de Brancheorganisatie VEBON-NOVB, de belangenbehartiger voor de technische brandveiligheid.

Alex Driessen 
 
Dagvoorzitter 
13.10

Brandveiligheid is een keuze

 

Het streven naar het brandveiligheidsniveau uit het Bouwbesluit, blijkt vaak tot onverantwoordelijke resultaten. Onze wet- en regelgeving beperkt zich hoofdzakelijk tot vluchtveiligheid en helaas beseffen veel bedrijven en organisaties dat onvoldoende. Brandveiligheid begint met bewust kiezen voor welke gevolgen van een brand acceptabel zijn, en welk niet. Denk bijvoorbeeld ook aan de gevolgen voor uw bedrijfscontinuïteit, imago, pand en uw goederen.

John van Lierop  
 VEBON-NOVB
13.30

Veranderingen NEN 2575 Ontruimingsalarminstallaties

 

De NPR zelf stelt geen eisen. Het geeft de mogelijkheden aan om aan de bovenliggende normen te voldoen. De NEN 2575-2:2012 en NEN 2575-3:2012 kennen beiden een wijzigingsblad. De reden voor het uitbrengen van deze wijzigingsbladen heeft te maken met functiebehoud. Er zijn minder zware eisen dan voorheen. Tijdens het seminar informeren wij u naar nog meer verwijzingen over functiebehoud in de NEN 2575 reeks.

Sjaak Taal
 Siemens

14.00

De nieuwe NEN 2535 
Brandmeldinstallaties

 

In december 2017 is de nieuwe NEN 2535:2017 gepresenteerd. De norm bevat de systeem‐ en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen van brandmeldinstallaties in gebouwen. In de nieuwe norm zijn een aantal belangrijke veranderingen en een aantal kleine correcties doorgevoerd. Deze middag zetten we ze voor u op een rij.

Jac Waas 
​ Honeywell
14.30 Pauze  
15.00 Wat betekent de wijziging voor Functiebehoud kabel- en bevestigingssystemen?
 

Verschillende normen bevatten prestatie-eisen aan transmissiewegen. Een belangrijke is het behoud van de transmissieweg in geval van brand. Na de vernieuwing van de NEN 2535+C1, de NEN 2575:reeks en de NPR 6095 deel 1 en 2, kwamen steeds meer vragen over hoe een transmissieweg kan voldoen aan de gestelde prestatie-eis, welke alternatieven er zijn en hoe dat aantoonbaar is. Dit is van groot belang bij het certificeren van installaties. 
In de presentatie aandacht voor de nieuwe NPR 2576 en de praktische uitvoering van functiebehoud.

Ricardo Dissel
 Cable Masters
15.30

Gelijkwaardigheden en Functiebehoud; de rol van inspectie-instellingen.

 

In de praktijk blijken er bij opdrachtgevers, adviseurs, het bevoegd gezag en bij installateurs onduidelijkheden te bestaan over het inspectiecertificaat en de rol van inspectie-instellingen.

In de presentatie wordt ingegaan op het inspectiecertificaat, de rol van het installatie-  en onderhoudscertificaat en specifiek hoe inspectie-instellingen omgaan met functiebehoud en de veranderingen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt duidelijk gemaakt wat de betrokkenen in het proces kunnen doen om projecten succesvol te laten verlopen.

Hans de Jong 
 VdS Nederland 
16.00 Paneldiscussie

Interactie met sprekers

16.30 Afsluiting en netwerkborrel  

De Handouts: https://www.brandveiligheid-functiebehoud.nl/faq

 

 

 

Functiebehoud in de media

 

 

Locatie en datum voor extra sessie: 

  • Omgeving Utrecht:  16 april 2019  
    Locatie volgt

De algemene voorwaarden voor deelname aan de seminars.

 

Deze seminars zijn een initiatief van:

 

 

 

Inschrijven

Graag schrijf ik mijzelf (of een collega) in voor het seminar Functiebehoud. De investering voor deze middag bedraagt € 75,- per persoon, exclusief BTW. De factuur ontvangt u per e-mail. Annuleren kan tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de middag. Daarna dient het volledige bedrag voldaan te worden.

Datum

16 april 2019: Utrecht

Voornaam of voorletters

Achternaam

Telefoon

E-mail

Factuurgegevens

Naam bedrijf / organisatie

Contactpersoon

Factuuradres

Postcode en plaats

E-mail contactpersoon

Telefoon contactpersoon

Referentienummer

Opmerking

Akkoord

Ja, ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden

 

Organisatie door:

John van Lierop Connects

www.jvlc.nl

info@jvlc.nl  / 063 104 16 92

KvK: 61507172